Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03071 - Koordinátor projektu


Projekt:Škola Zdravej Klímy II
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Vranov nad Topľou
Víťazný uchádzač:RND.Pavol Kaňuch - Discover Slovakia, Jusková Voľa 90, 094 12 Juskova Voľa
Cena:4 000,00
Zmluva:http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1422002825.pdf