Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01008 - Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie v Košiciach - časť 1


Projekt:Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Názov verejného obstarávateľa:Paneurópska vysoká škola n.o.
Víťazný uchádzač:Hotel Gloria Palac s.r.o., Bottova 1, 040 01 Košice
Cena:2 600,00
Zmluva:http://paneurouni.com/files/sk/fi/inoveduc/zmluva-poskytnuti-sluzieb-hotel-gl...