Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01001 - Publicita projektu


Projekt:Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.
Názov verejného obstarávateľa:Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava
Víťazný uchádzač:Ing. Pavol Hudák - turistika, informácie, služby, Sázavského 15, 085 01 Bardejov
Cena:12 420,00
Zmluva:https://www.uzzno.sk/files/stiahnutie/zmluva_publicita_projektu_clt01001_uver...