Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01001 - Externý finančný manažment projektu "Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy"


Projekt:Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.
Názov verejného obstarávateľa:Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava
Víťazný uchádzač:Baten & Partners Slovakia s.r.o., Radničné nám. 19, 969 01 Banská Štiavnica
Cena:17 417,61
Zmluva:https://www.uzzno.sk/files/stiahnutie/zmluva_externy_manazment_uverejnenie.pdf