Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01001 - Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy - stavebné práce


Projekt:Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy.
Názov verejného obstarávateľa:Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava
Víťazný uchádzač:RESTAURO, s. r. o., Piata 3,831 01 BA
Cena:541 215,60
Zmluva:https://www.uzzno.sk/files/stiahnutie/zmluva_aj_dodatok_spolu_na_web.pdf