Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01002 - Činnosť technického dozoru investora (stavebný dozor) počas realizácie stavebného diela: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie....


Projekt:Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády
Názov verejného obstarávateľa:Dominikánsky konvent,Košice
Víťazný uchádzač:Ing. Zdenek Petráš, Bračská 7, Bratislava-Petržalka
Cena:9 970,00
Zmluva:http://www.dominikani.sk/images/kosice/docs/Mandátna%20zmluva%20-%20dozor%20s...