Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01002 - Externý koordinátor projektu


Projekt:Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády
Názov verejného obstarávateľa:Dominikánsky konvent,Košice
Víťazný uchádzač:Stretnutie-občianske združenie, Skladná 38, Košice
Cena:18 912,00
Zmluva:http://www.dominikani.sk/images/kosice/docs/Zmluva%20na%20poskytnutie%20služb...