Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01003 - Dóm sv. Alžbety- rekonštrukcia -reštaurovanie interiéru a južnej veže (pôvodná zákazka - podlimitná)


Projekt:Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety
Názov verejného obstarávateľa:Perly gotickej cesty, n.o. Košice
Víťazný uchádzač:Akad. sochár Vladimír Višváder - Villard, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava
Cena:0,00
Zmluva:http://www.dom.rimkat.sk/wp-content/uploads/Document.pdf