Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01003 - Stavebný dozor


Projekt:Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety
Názov verejného obstarávateľa:Perly gotickej cesty, n.o. Košice
Víťazný uchádzač:ng. Emil Oetter CSc., Lomonosova č. 4, 040 01 Košice
Cena:9 600,00
Zmluva:http://www.dom.rimkat.sk/wp-content/uploads/Document-11.pdf