Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Rekonštrukčné práce Gréckokatolíckeho chrámu v Topoli - NKP - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa
Víťazný uchádzač:J.M.J. Pro, s.r.o., Úzka 2/276, 086 33 Zborov
Cena:18 948,42
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/11/ZoD-GKFU-Topoľa-re...