Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Rekonštrukčné práce gréckokatolíckeho chrámu v Inovciach - NKP - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď
Víťazný uchádzač:AGMAR s.r.o., Štefánkova 61, 085 01 Bardejov
Cena:19 200,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/11/ZoD-GKFU-Podhoroď-...