Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Reštaurovanie mobiliáru Gréckokatolíckeho chrámu v Ruskej Bystrej - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruský Hrabovec
Víťazný uchádzač:Mgr.art. Rudolf Boroš, Šamudovce 115, 072 01 Michalovce,
Cena:14 748,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/04/ZoD-GKFU-Rusky-Hra...