Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Reštaurovanie mobiliáru Gréckokatolíckeho chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke - Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec
Víťazný uchádzač:Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Cena:16 256,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/11/ZoD-GKFU-Šmigovec-...