Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Zhotovenie interaktívnej simulácie plánovanej obnovy dreveného chrámu Hrabová Roztoka


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Víťazný uchádzač:Ing. Arch. Martin Koniar, Letná 23, 040 01 Košice
Cena:2 400,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/04/KDC-obj.-3-interak...