Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Dopravné značenie - Návestné tabule k turistickým cieľom


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Víťazný uchádzač:PLUTKO s.r.o., Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce
Cena:3 588,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/04/KDC-obj.-8-hnede-t...