Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01005 - Vytvorenie web-stránky pre projekt


Projekt:Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Holíč
Víťazný uchádzač:CB soft, s. r.o. Potočná 16, 909 01 Skalica
Cena:1 998,00
Zmluva:http://egov.holic.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CBv6ck2F8NPk1v5dWhj...