Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01005 - Propagácia a publicita


Projekt:Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Holíč
Víťazný uchádzač:1) Róbert Kucmen-Method, Design Studio, Arménska 6, 821 06 Bratislava
Cena:7 470,12
Zmluva:http://egov.holic.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CMmmW%2fQQIGHUvbbfv...