Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01005 - Statické zabezpečenie stien opevnenia I. a II. etapa a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia, Zámok Holíč - stavebné práce


Projekt:Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Holíč
Víťazný uchádzač:Spoločnosť "Holíč:Ekostavby-SESTA" Vedúci partner spoločnosti Ekostavby Brno a.s. U Svitavy 2, 618 00 Brno,
Cena:643 055,00
Zmluva:http://egov.holic.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COg3QSdLLdwDE31n9iT...