Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01006 - Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (eteriér+interiér) a rekonštrukcia orgánovej empory


Projekt:Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina
Názov verejného obstarávateľa:Truc sphérique
Víťazný uchádzač:resART BA s.r.o., Benediktiho 1, 811 05 Bratislav
Cena:414 844,45
Zmluva:http://www.novasynagoga.sk/grant-ehp/