Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01006 - Údržba aktívnej webovej stránky


Projekt:Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina
Názov verejného obstarávateľa:Truc sphérique
Víťazný uchádzač:Peter Liška, 015 01 Malá Čierna 11
Cena:2 400,00
Zmluva:http://www.novasynagoga.sk/wp-content/uploads/2015/05/zmluva-peter-liska2.pdf