Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01006 - Zabezpečenie tvorby a tlače propagačných materiálov


Projekt:Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina
Názov verejného obstarávateľa:Truc sphérique
Víťazný uchádzač:ETISOFT Slovensko s.r.o., Makovického 59/2, 010 01 Žilina
Cena:1 494,00
Zmluva:http://www.novasynagoga.sk/wp-content/uploads/2015/05/ZoD_etisoft2.pdf