Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01007 - Zabezpečenie odbornej pomoci pri realizácii verejného obstarávania


Projekt:Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Sereď
Víťazný uchádzač:Externé obstarávanie s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Cena:2 412,00
Zmluva:http://egov.sered.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CGej2zuUU3AY61jb2a3...