Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01007 - Zabezpečenie služieb projektového manažmentu projektu


Projekt:Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Sereď
Víťazný uchádzač:Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
Cena:10 800,00
Zmluva:http://egov.sered.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COEui%2bD%2fUNvzjDZ...