Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01009 - Zabezpečenie služieb verejného obstarávania


Projekt:Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:Externé obstarávanie s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Cena:3 100,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/wp-content/uploads/2015/08/Zmluva-o-poskytnutí...