Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01009 - Reštaurátorské práce - Kláštor Benediktínov


Projekt:Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:restART SK, s.r.o., Májová 438/19, 013 06 Terchová
Cena:203 385,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/wp-content/uploads/2015/08/Zmluva-o-dielo-rest...