Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01009 - Výber dodávateľa na zabezpečenie služieb publicity


Projekt:Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:Bystrík s.r.o., ul. Pavla Straussa 3, 949 11Nitra
Cena:4 800,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/wp-content/uploads/2015/08/zmluva-o-poskytnutí...