Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01010 - Poskytovanie ubytovania v tuzemsku


Projekt:Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Štátne divadlo Košice
Víťazný uchádzač:Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, 040 01 Košice
Cena:23 712,48
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2279825&pg=3