Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01011 - Reklamné a propagačné predmety


Projekt:Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
Názov verejného obstarávateľa:Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Víťazný uchádzač:DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
Cena:2 200,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/130/130600/SM_Z_2015_223_DOLIS_ZoPS_Z...