Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02001 - Tvorba a údržba webovej podstránky projektu


Projekt:Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:MaM multimédia, Dolný Val 118/64,010 01 Žilina
Cena:1 180,00
Zmluva:https://egov.zilina.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CHZzNtipY6cIkAl7J...