Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02001 - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky-stavebné práce (ex-post kontrola po podpise zmluvy)


Projekt:Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Žilina
Víťazný uchádzač:EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Cena:2 587 000,00
Zmluva:https://egov.zilina.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CIH5tbq6zL1E%2f03...