Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02003 - Archeologický výskum trebišovského hradu


Projekt:Revitalizácia Pariča (RePar)
Názov verejného obstarávateľa:Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Víťazný uchádzač:ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce
Cena:22 200,00
Zmluva:http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Lists/Zmluva/Attachments...