Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02003 - Externé riadenie projektu Revitalizácia Pariča (RePar)


Projekt:Revitalizácia Pariča (RePar)
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Trebišov
Víťazný uchádzač:PROEDUCA s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina,
Cena:15 840,00
Zmluva:http://www.trebisov.sk/userimages/files/doklady/mesto_2015/2015-06-04_mandatn...