Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - "Vytvorenie dynamickej webovej stránky, jej aktívna správa, údržba, realizovanie grafických návrhov a webhosting


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Mgr. Radko Holub č.412, 969 81 Štiavnické Bane
Cena:2 836,80
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/5571a51e2af82_zmluva_o_dielo-basta-vytvoren...