Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Koordinátor projektu


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Mgr. Janetta Hudecová, Obrancov mieru 76/76, 969 01 Banská Štiavnica
Cena:9 380,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/5534ede0b5943_mandatna_zmluva_1_2015_basta0...