Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Vykonanie archeologického výskumu


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Cena:2 500,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/5553ae595c284_zmluva_o_dielo_-_archeologick...