Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Umelecko-remeselné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Dial sk, s.r.o., Ul. 1. mája 18, 010 01 Žilina
Cena:58 795,45
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/561dfbdc4bdbc_zmluva_o_dielo_-_umelecko-rem...