Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Projektové a inžinierske služby - stavebný dozor


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Povinský Ľubomír UNIVERSAL SMP II, J. Škultétyho č. 4, 969 01 Banská Štiavnica
Cena:3 360,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/559fcb6772b3a_mandatna_zmluva_2_2015_basta.pdf