Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Prekladateľské služby


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:Stilus s.r.o., GrÖsslingová 71, 811 09 Bratislava
Cena:2 016,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/55ac8396a7d83_zmluva_o_dielo_03_2015_prekla...