Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02005 - Stavebné práce


Projekt:Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane
Názov verejného obstarávateľa:Obec Štiavnické Bane
Víťazný uchádzač:ULTRASTAV s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Cena:166 000,00
Zmluva:http://www.stiavnickebane.sk/data/561dfb7d6b1b1_zmluva_o_dielo_-_stavebne_pra...