Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02006 - "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou - I. etapa obnovy - časť kaplnka"


Projekt:Bez kaplnky nie je hrad
Názov verejného obstarávateľa:Žilinský samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231,974 01 Banská Bystrica
Cena:423 192,00
Zmluva:http://www.regionzilina.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2015/6/...