Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02006 - Výkon inžinierskej činnosti - stavebný a technický dozor


Projekt:Bez kaplnky nie je hrad
Názov verejného obstarávateľa:Žilinský samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:
Cena:7 094,01
Zmluva:http://www.regionzilina.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2015/6/...