Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02007 - Tvorba a tlač propagačných materiálov


Projekt:Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria
Názov verejného obstarávateľa:Železiarne Podbrezová
Víťazný uchádzač:AC-IDEA s.r.o., Kynceľová 30, 974 01 Banská Bystrica
Cena:1 756,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii