Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02007 - Obnova hradného nádvoria - stavebné práce


Projekt:Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria
Názov verejného obstarávateľa:Železiarne Podbrezová
Víťazný uchádzač:akad. Sochár Ján Filo, Peťovská 390/26,976 31 Vlkanová
Cena:519 658,06
Zmluva:http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/11748/148973/9;jsessionid=5...