Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02010 - Poskytovanie služieb externého riadenia projektu


Projekt:Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
Cena:8 400,00
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/wp-content/uploads/2015/08/Cassis-NR-externy-m...