Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02010 - Úprava a výstavba objektov turistickej infraštruktúry


Projekt:Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí
Názov verejného obstarávateľa:Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Víťazný uchádzač:FUDO s.r.o., V.Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina
Cena:719 998,40
Zmluva:http://www.biskupstvo-nitra.sk/wp-content/uploads/2015/08/ZOD-FUDO-sro.pdf