Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLTPP001 - Dodávka počítačovej techniky


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:Comsyco s.r.o.,Nám.Slobody 28, Bratislava
Cena:4 804,80
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1395932&l=sk