Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLTPP001 - Kamera, foto, mobil, vysielačka


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:P E R G A M O N spol. s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava
Cena:18 449,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1542717&l=sk