Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Zabezpečenie procesov verejného obstarávania - konzultačná a poradenská činnosť


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:Záujmové združenie žien MYMAMY
Víťazný uchádzač:Public Tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov
Cena:1 530,00
Zmluva:http://mymamy.sk/data/article/file/00000387/scan_mz_tapsak.pdf