Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Zabezpečenie publicity - návrhu a výroby propagačných a informačných predmetov


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:Záujmové združenie žien MYMAMY
Víťazný uchádzač:Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubová 10, 080 01 Prešov
Cena:1 579,20
Zmluva:http://mymamy.sk/data/article/file/00000386/zod_bzd01_2014_sanzi_publ_def.pdf