Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Zabezpečenie domácich spotrebičov


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:Záujmové združenie žien MYMAMY
Víťazný uchádzač:HOME ELEKTRO s.r.o., Vodná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cena:4 128,00
Zmluva:http://www.mymamy.sk/data/article/file/00000353/kupna_zmluva_elektrospotrebic...